Wat is de betekenis van Begerigheid?

2023-12-08
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Begerigheid

s., bigearigens, bigearichheit, bigearlikens.

2023-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Begerigheid

v., 1. groot, sterk verlangen, gretigheid; 2. inhaligheid; hebzucht.