Wat is de betekenis van Bedrijfswaarde?

2016
2021-01-20
ING

Begrippenlijst ING

Bedrijfswaarde

De huidige waarde van geschatte toekomstige kasstromen die naar verwachting zullen voortvloeien uit voorgezet gebruik van een activum of het afstoten daarvan aan het einde van de economische levensduur.

2016
2021-01-20
NVDO

Begrippenlijst NVDO

Bedrijfswaarde

Bedrijfswaarde is de contante waarde van roerende en onroerende goederen van een verhuurder

2005
2021-01-20
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfswaarde

Contante waarde van de geschatte toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het uiteindelijk afstoten aan het einde van de economische levensduur.

1993
2021-01-20
Onroerend goed lexicon

Schrijver op Ensie

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is de waarde die wordt ontleend aan de contante waarde van de toekomstige inkomsten en uitgaven samenhangend met de produktie waarvoor de onroerende zaak wordt gebruikt. (Hoge Raad der Nederlanden, 1992)