Wat is de betekenis van Bedrijfstak?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bedrijfstak

bedrijfstak - Zelfstandignaamwoord 1. is de verzamelnaam voor een groep organisaties/bedrijven binnen één bepaalde branche Het CBS heeft de Nederlandse economie verdeeld in 10 bedrijfstakken:Landbouw, bosbouw en visserij; Delfstoffenwinning; Industrie; Energie- en waterleidingbedrijven; Bouwnijverhei...

2024-06-13
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Bedrijfstak

Bedrijfstak is de algemeen gehanteerde statistische benaming voor al die ondernemingen, die actief zijn binnen een en dezelfde bedrijfskolom en daarin een (min of meer) gelijke functie vervullen met betrekking tot het voortbrengingsproces van het product. Zie ook: bedrijf, branche, bedrijfskolom, proces en product. Tags: bedrijf – branche &n...

2024-06-13
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Bedrijfstak

Alle bedrijven die dezelfde functie op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom vervullen in het productieproces.

2024-06-13
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Bedrijfstak

Ondernemingen die gelijksoortige producten op een gelijksoortige wijze produceren.

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bedrijfstak

bedrijfstak - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-drijfs-tak 1. bedrijven die hetzelfde product maken ♢ in deze bedrijfstak produceert men autobanden Zelfstandig naamwoord: be-drijfs-tak de bedrijfstak ...

2024-06-13
ABC voor de Ondernemingsstrategie

Sytse Douma, Eric Dooms & Aswin van Oijen (2016)

bedrijfstak

Een verzameling ondernemingen die gelijksoortige producten/diensten aanbieden op basis van een gelijksoortige technologie.

2024-06-13
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Bedrijfstak

De gezamenlijke ondernemingen in een schakel van de bedrijfskolom.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

bedrijfstak

Horizontale geleding in de bedrijfskolom, met organisaties die eenzelfde dan wel gelijksoortige functie vervullen in het voortbrengingsproces van verschillende variëteiten van een bepaald product.