Wat is de betekenis van Batig — voordeelig?

2023-09-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Batig — voordeelig

Terwijl voordeelig het algemeene woord is om iets dat voordeel of winst oplevert aan te duiden verstaat men onder batig meer het voordeel dat ontstaat door een overschot b.v. bij het opmaken van de balans. De tijden zijn tegenwoordig niet voordeelig, bijna overal is het batig slot van de begrooting verdwenen.