2020-04-06

bankier

bankier - zelfstandig naamwoord uitspraak: ban-kier 1. hoofd of eigenaar van een bank ♢ deze bankier heeft aan zijn klanten veel geld verdiend 2. iemand die anderen advies geeft over geldzaken ♢ hij werkt als bankier bij de Amro-bank Zelfstandig naamwoord: ban-kier de bankier ...

2020-04-06

Bankier

Bankier - v./m. (-s), persoon die als particuliere ondernemer bankzaken drijft, zoals het verstrekken van kredieten, de aan- en verkoop van effecten, en als zodanig met zijn gehele particuliere vermogen daarvoor aansprakelijk is. In deze enge zin opgevat komt de bankier in Nederland en België nog maar sporadisch voor, gezien de enorme omvang die het bankbedrijf heeft aangenomen. Vandaar dat men in het spraakgebruik veelal een ruimer begrip hanteert: al die personen die krachtens een directeursfu...

2020-04-06

BANKIER

m. (-s), hoofd of eigenaar eener bank; iem. die gelden voor een ander beheert: kassier; de bankhouder bij het spel.

2020-04-06

Bankier

Bankier - Hij, die, in het bijzonder, in het groot, het bankbedrijf uitoefent, hetzij voor eigen rekening, hetzij als directeur eener vennootschap.

2020-04-06

Bankier

Bankier - Eng. banker, Fr. banquier, D. banquier, hij, die een bank houdt, of de koopman wiens werkzaamheden voor het grootste deel bestaan in den effecten- en geldhandel. Ook: die voor eigen of vreemde regeeringen geldleeningen sluit onder het publiek of aan de geldmarkt, ter beurze brengt; die voor eigen of voor vreemde rekening staatspapieren koopt, verkoopt en er in speculeert, die wissels op buitenlandsche handelsplaatsen afgeeft of deze op zich laat afgeven, koopt, verkoopt of disconteert,...

2020-04-06

Bankier

Adviseur onder motto: eerlijk duurt te lang. — Is gewoon achter trahes te zitten.

2020-04-06

bankier

bankier - Zij die bankzaken uitvoeren door afwisselend geld in deposito te nemen en in ruil daarvoor gewoonlijk rente aan te bieden, transacties mogelijk te maken, wissels, promesses, obligaties, aandelen of andere effecten te kopen en te verkopen, en geldleningen te verstrekken.