Synoniemen van Balie

2020-02-28

Balie

„Hij is een sieraad der balie," zegt men wel eens van een welbespraakt advocaat, waarmee men onder „balie" de orde der advocaten en procureurs verstaat. Oorspronkelijk betekent balie (Fr. bail) een omwalling, een omheining, een hekwerk: een afsluiting dus. (Vandaar: baliekluiver.) Zoo kreeg ook het hekwerk (ballustrade) in de rechtszaal den naam van balie. Bij verdere overdracht verstond men er ook de afgesloten ruimte zelf door (vgl. ons tuin) en ten slotte ook de daarin gezeten advocaten e...

2020-02-28

Balie

de advocatuur en haar orde.

2020-02-28

Balie

Aanduiding voor de gehele advocatuur.

2020-02-28

Balie

Stelling of omloop.

2020-02-28

Balie

Balie - verse balie: scheepsjongen. Balie betekent eig. houten etensbak (bij gevechten met bluswater gevuld), maar ook: matroos die het eten ververst.

2020-02-28

Balie

Afdeling van de receptie, waar het inboeken (checkin) en het afrekenen (check-out) plaatsvinden.

2020-02-28

Balie

Balie of balije (Duitsch Ballei, Fransch Barreau, van het middeleeuwsch Latijnsch woord ballivus) is de naam van de provinciën of ook van de onderafdeelingen der provin­ciën van het grondgebied der Tempelheeren, Duitsche Ridders en Johannieten. In Frank­rijk waren de meeste baliën het eigendom der Tempelheeren; de bezittingen der Johannieten waren in prioraten, en deze weder in baliën ver­deeld. Tot aan de ontbinding van het Duitsche rijk hadden de Duitsche ridders in...

2020-02-28

balie

balie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-lie 1. langerekte bank van waarachter men mensen te woord staat of verwijst ♢ baliemedewerkers werken bijvoorbeeld in de hal van een hotel of ziekenhuis Zelfstandig naamwoord: ba-lie de balie de balies het balietje

2020-02-28

Balie

Balie, 1) oudtijds: tournooiveld, strijdperk; 2) omheining, balustrade, hekwerk aan een waterkant; 3) rechtsterm: de afgesloten ruimte in de rechtszalen, waarbinnen de praktizijns hun plaats hebben; ook de orde van advokaten, die bij een rechtscollege zijn ingeschreven en binnen het ressort van dat college de rechtspraktijk uitoefenen.

2020-02-28

balie

balie - v., kuip; hek; rechtbank.

2020-02-28

Balie

Het begrip balie heeft 2 verschillende betekenissen: 1. balie - v. (-s, ...liën), leuning, balustrade, hekwerk langs eene brug, eene trap; — (Zuidn.) afsluiting langs het water en de watertrappen; — (gew.) zwichtstelling van een windmolen. — balustrade die tot afsluiting van een gedeelte eener zaal dient; — rechtbank hij moet voor de balie komen, voor de rechters verschijnen; (bij uitbr.) hij wordt door zijne superieuren ter verantwoording geroepen: — bero...