2020-02-19

baissepremie

baissepremie - Nauwelijks nog in zwang zijnde voorloper van de putoptie. Niet verhandelbare putoptie; de premie is het bedrag dat betaald moet worden om het recht te kopen om gedurende een bepaalde tijd bijvoorbeeld aandelen tegen een bepaalde prijs te mogen verkopen. Wordt ook wel aanzegpremie genoemd. Zie ook haussepremie.

2020-02-19

Baissepremie

Baissepremie - de baissepremie geeft den medecontractant in termijnzaken het recht, tegen een vastgestelden koers de overeenkomst, tegen verbeurte der premie niet na te komen. Zie Premieaffaire.

2020-02-19

Baissepremie

Baissepremie - v. (-s), aanzegpremie. De baissepremie is een soort premieaffaire in effecten, een zgn. puts, waarbij tegen betaling van de premie de premiegever het recht krijgt om binnen een overeengekomen termijn een overeengekomen aantal effecten tegen een overeengekomen koers aan de premietrekker te leveren of ‘aan te zeggen’ (aanzegpremie).