Wat is de betekenis van Baer?

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Baer

Baer - 1° Christian Maximiliaan, Duitsch genre- en stillevenschilder. * 24 Aug. 1853 te Neurenberg. Leerling van de academie te München. Werkte onder den invloed van Courbot, Trübner en Leibl. Krachtig realist en goed kolorist. Bekwaam als portretschilder. Zijn werken zijn in vele Duitsche verzamelingen verspreid. Lit.: Muller, Künstlerlex. 2° Fr...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Baer

(bɛ:r) (Karl Ernst von) Duits antropoloog. ° 1792, hoogleraar in Koningsbergen en St.-Petersburg, ✝ 1876; schreef Vorlesungen über Anthropologie.

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Baer?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Baer

Baer (Karl Ernst von), een schrander en geleerd natuuronderzoeker, werd geboren den 17den Februarij 1792 in Esthland op het landgoed van zijn vader en genoot er tot op 16-jarigen ouderdom privaat onderwijs. Zijn vader wilde hem naar de militaire school te Reval zenden, maar gaf dit voornemen op, en Karl Ernst bezocht in 1810 de uni­versiteit...

2023-10-02
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

Baer

Paratus, promptus, apparens, praesens: nudus, apertus, planus. ger. bar: angl. baer.