Synoniemen van Baardgier

2019-09-16

baardgier

zeer grote gier met een witachtige of bruingele kop met daaronder een kransje, een 'baard', van donkere, meestal bruinachtige veren, en een witte borst die hij gewoonlijk met rode klei insmeert, en waarvan lange tijd gedacht werd dat hij jacht maakte op lammeren en kinderen; lammergier

2019-09-16

Baardgier

Baardgier of lammergier is de naam van den grootsten roofvogel van ons werelddeel. Hij houdt zijn verblijf in de Alpen van Zwit­serland, voorts in de hooge bergstreek van Spanje, Sardinië en Griekenland. Hij vormt den overgang van de valken tot de gieren, en Tschudi vergelijkt hem met den hyéna, die desgelijks eene verbindende schakel vormt en wél tusschen honden en katten. De baard­gier bezit, evenals de valk, eene snelle, ge­makkelijke, afgebroken vlugt, lange, smalle punti...

Lees verder
2019-09-16

BAARDGIER

m. (-en), benaming van den lammergier (gypaëtus barbatus) die een dikken, zwarten baard onder den snavel draagt; hij is ruim 1 M. lang en heeft 2,4 M. vlucht.

2019-09-16

Baardgier

Baardgier - m. (-en), benaming van de lammergier (Gypaëtus barbatus; zie gieren), die een dikke, zwarte baard onder de snavel draagt,

2019-09-16

Baardgier

Baardgier - zie LAMMERGIER.

2019-09-16

Baardgier

Baardgier - zie Lammergier.