Wat is de betekenis van Automatisering?

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

automatisering

automatisering - zelfstandig naamwoord uitspraak: au-to-ma-ti-se-ring 1. het automatisch laten werken ♢ door automatisering van onze procedure wordt iedereen sneller geholpen 2. het inschakelen van computers bij het werk of het...

2024-02-25
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Automatisering

Het invoeren van automatisch werkende, d.m.v. programmatuur zichzelf controlerende apparatuur (bijv. een computer).

2024-02-25
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

automatisering

Vervangen van denkwerk door machines.

2024-02-25
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

automatisering

Vervangen van denkwerk door machines.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Automatisering

Het vervangen van menselijke arbeid door computers of robots.

2024-02-25
ABC van de Klinische psychologie

Henk T. van der Molen, Ellin Simon & Jacques van Lankveld (1997)

automatisering

Controle-, correctie- en terugkoppelingstaken van mensen verschuiven naar speciale apparatuur.

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Automatisering

1 het automatisch maken; spec. het toepassen van automatisch werkende apparaten en machines in produktieprocessen, die zo verlopen dat de regelsystemen die het verloop besturen, optredende afwijkingen automatisch corrigeren en het proces in goede banen houden; 2 (comp.) overschakeling van een hoofdzakelijk door mensen be...

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Automatisering

het overschakelen op computersystemen; het automatiseren

2024-02-25
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Automatisering

- In technologische betekenis: de verandering in de methode van produktie-organisatie door technologische toepassingen volgens de principes van terugkoppelende regelsystemen, waarbij voor de selectie, identificatie en/of anticipatie van de vereiste handelingen) de tussenkomst van de mens wordt uitgeschakeld. - In de betekenis van informatieverwerki...

2024-02-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

automatisering

het zonder menselijke tussenkomst laten verlopen van handelingen of processen door middel van computers.

2024-02-25
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Automatisering

Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft de automatisering zijn intrede gedaan in het bedrijfsleven. Veel eenvoudig controlewerk is door computers overgenomen. Ook bij banken en de girodienst is veel werk geautomatiseerd. Steeds meer bedrijven schakelen de computer in bij de voorraadadministratie. De chip of microprocessor is bij de moderne bedrijfsv...

2024-02-25
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Automatisering

autmatisering is het geheel of gedeeltelijk zonder menselijke bediening laten verlopen van processen, met behulp van apparatuur en programmatuur, met als doel te komen tot betere resultaten voor het systeem als geheel.

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Automatisering

[Eng. automation], v., (ook: automatie), het automatisch, veelal met behulp van een computer, laten verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het besturen van systemen of processen. Bij automatisering worden machines gebruikt om een deel van de menselijke denkarbeid over te nemen, terwijl mechanisering beperkt blijft tot het overnemen van men...