Wat is de betekenis van Augusta?

2020
2022-07-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Augusta

Zie Augustus

2011
2022-07-07
Wijnetiketten

Het wijnetiket verklaard (Uitgave 2011)

Augusta

(USA) Wijngebied in de staat Missouri, in het zuiden van de USA.

2000
2022-07-07
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

augusta

augústa, - zie augustus.

1949
2022-07-07
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Augusta

ae, f. 1. in de keizertijd titel der gemalin (ook: dochter, moeder of zuster) des keizers, = Keizerlijke Majesteit of Hoogheid. 2. naam van verschillende door Augustus of een andere keizer aangelegde of opnieuw bevolkte steden, b.v. Aug. Taurīnōrum, tegenw. Turijn, Aug. Trēvĕrōrum, tegenw. Trier.

Lees verder
1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Augusta

(1), stad op O.kust Sicilië, 20.000 inw.; hiervóór sneuvelde M. A. de Ruyter 29 Mei 1676 tegen de Fransen. Marinehaven;(2) stad in staat Georgië (V.S.), aan de Savannah, 66.000 inw., Groot -A. 88.000 inw. Katoenindustrie.

Lees verder
1947
2022-07-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Augusta

(1) is een stad op Sicilië in de provincie Syracuse, nabij kaap Santa Croce, aan de spoorweg van Messina naar Syracuse en met een ruime, veilige haven. In haar nabijheid werd op 29 Apr. 1676 de zeeslag geleverd, waarin de Nederlandse admiraalMichielAdriaansz. de Ruyter sneuvelde. In Wereldoorlog II herhaaldelijk gebombardeerd, behoorde Augusta...

Lees verder
1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Augusta

Augusta - Maria Louisa Katharina, Duitsch keizerin en koningin van Pruisen, * 1811 te Weimar, † 1890 te Berlijn. Dochter van groothertog Karel Frederik van Saksen-Weimar; huwde in 1829 prins Wilhelm van Pruisen, later Wilhelm I, dien zij dikwijls in liberalen zin beïnvloedde. In Bismarck vond zij een tegenstander, die haar overwicht dikwijls stuitt...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Augusta

Augusta - 1) de titel, dien Augustus bij testament aan zijne vrouw Livia toekende ten teeken van zeker aandeel in de heerschappij en die daarna aan meer vrouwen uit de keizerlijke familie is verleend — sedert Domitianus geregeld aan de gemalin van den regeerenden keizer. Het woord komt ook voor als bijnaam van godheden en van vele steden en kolonië...

Lees verder
1910
2022-07-07
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Augusta

Augusta - naam van een aantal steden, hetzij op last van Augustus gesticht, hetzij door hem verfraaid of uitgebreid, o. a.: Augusta Emerita, in Lusitania, aan den Anas (Guadiana), thans Merida. Augusta Iulia Gaditāna, vroeger Gades, in Baetica, thans Cadix. Augusta Nemētum, vroeger Noviomagus, aan den Rhenus (Rijn), thans Spiers. Augusta Praetoria,...

Lees verder
1870
2022-07-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Augusta

Augusta is de bijnaam der keizerinnen van het Romeinsche rijk. Hij werd het eerst gevoerd door Livia, de gemalin van Octavianus Augustus. Ook droegen sommige legioenen van het Romeinsche leger dien naam. Eindelijk zijn daarmede onderscheidene steden en plaatsen bestempeld. Tot deze behooren A. Emerita in Lusitanië, thans...

Lees verder
1869
2022-07-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Augusta

oude naam van verscheidene steden, dus genoemd ter-eere van keizer Augustus of van een zijner opvolgers. Veeltijds is er, ter onderscheiding, nog een anderen naam achtergevoegd; op dien tweeden naam zoeke men dus die steden, die hieronder niet vermeld mogten staan : Augusta, stad op Sicilië; tegenw. Agosta. Augusta, of Basiiia, stad der Helve...

Lees verder