Wat is de betekenis van Attentaat?

1994
2021-10-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Attentaat

[v. Du. Attentat = aanslag, van Lat. attentare, -atum = iemand of iets beproeven of bestrijden] vijandige onderneming, inbreuk op iemands recht, gewelddaad, (moord)aanslag.

1993
2021-10-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Attentaat

aanslag; geweldpleging

1973
2021-10-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Attentaat

[Fr. attentat], o. (-taten), vijandige onderneming, aanslag; m.n. gewelddadigheid jegens een bepaalde persoon, (moord)aanslag.

1955
2021-10-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Attentaat

inbreuk op iemands rechten; aanranding; moordaanslag.

1948
2021-10-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

attentaat

o. inbreuk op de rechten v. e. ander, aanranding, gewelddaad; mislukte moordaanslag.

1870
2021-10-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Attentaat

Attentaat, van het Latijnsche attentatus , in het Fransche regt overgenomen, beteekent in het algemeen iedere poging tot misdrijf of tot eene ongeoorloofde daad, waardoor een ander schade kan lijden, en meer in ’t bijzonder: aanranding, aanval, aantasting. Crimen attentatus was in het Romeinsche regt de poging, om een ander het leven te bene...

Lees verder
1864
2021-10-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

attentaat

attentaat - o. (attentaten), aanslag, moordaanslag; inbreuk (op eens anderen recht), gewelddadige handeling

Lees verder