Wat is de betekenis van Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

2018
2023-03-20
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum niet is vastgelegd, tenzij door de pensioendatum. Toelichting Voor beëindiging daarvan moet men een ontslagvergunning aanvragen bij de directeur van het CWI, tenzij de overeenkomst wordt beëindigd op grond van: overlijden werknemer, gewichtige reden (ontbinding door kantonrechter), dringende re...

Lees verder
2016
2023-03-20
Lexicon ZW & WIA

Paul Lammerts (2016)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum niet is vastgelegd, tenzij door de pensioendatum.

1992
2023-03-20
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst die automatisch doorloopt zonder dat een objectief criterium automatisch het einde ervan inluidt. Het einde is afhankelijk van de wil van werkgever of werknemer.