2020-02-17

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum niet is vastgelegd, tenzij door de pensioendatum.

2020-02-17

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum niet is vastgelegd, tenzij door de pensioendatum. Toelichting Voor beƫindiging daarvan moet men een ontslagvergunning aanvragen bij de directeur van het CWI, tenzij de overeenkomst wordt beƫindigd op grond van: - overlijden werknemer, - gewichtige reden (ontbinding door kantonrechter), - dringende reden (op staande voet), - met wederzijds goedvinden. Zie ook: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2020-02-17

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst die automatisch doorloopt zonder dat een objectief criterium automatisch het einde ervan inluidt. Het einde is afhankelijk van de wil van werkgever of werknemer.