Wat is de betekenis van anoniem?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

anoniem

anoniem - Bijvoeglijk naamwoord 1. naamloos Er is een anonieme brief in de krant geplaatst Woordherkomst met het voorvoegsel an- met het achtervoegsel -oniem Antoniemen autoniem

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

anoniem

anoniem - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: a-no-niem 1. zonder naam ♢ we hebben een anoniem dreigement ontvangen 1. anoniem blijven [niet willen dat ze je naam weten] ...

Lees verder
1995
2022-11-30
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Anoniem

Zonder bekendmaking van de naam van de schrijver of spreker.

1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Anoniem

[Gr. anoonumos = naamloos, van an- = niet-, en onoma = naam] zonder vermelding van naam (vgl. antoniem).

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Anoniem

naamloos; zonder ondertekening

1992
2022-11-30
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Anoniem

Zonder bekendmaking van de naam van de respondent.

1990
2022-11-30
BDI

BDI terminologie

anoniem

werk waarvan de auteursverantwoordelijkheid niet in de publikatie is vermeld of langs andere weg kan worden vastgesteld. - anoniem werk.

Lees verder
1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Anoniem

zonder opgave van naam, b.v. een brief zonder ondertekenin.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Anoniem

(<Gr.), bn., naamloos, zonder ondertekening: een anoniem schrijven.

1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Anoniem

(Gr.), naamloos, ongetekend; in de journalistiek is anonimiteit regel behalve daar (Frankr., bij ons onder Duitse bezetting) waar ondertekening bij de wet is voorgeschreven. Variant van A. is: pseudoniem, (onder) schuilnaam.

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

anoniem

naamloos, ongenoemd; zonder naam of ondertekening.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Anoniem

of naamloos zijn brieven en geschriften, waarvan de schrijver zijn naam verborgen houdt. In de journalistiek is de anonimiteit regel, behalve daar, waar het ondertekenen der artikelen door de wet gevorderd wordt, zoals in Frankrijk en tijdens de Duitse bezetting ook in Nederland. De eerste poging een opgave te verstrekken betreffende de schrijvers,...

Lees verder
1939
2022-11-30
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Anoniem

Wat je zelf doet, niet zelf doen.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

anoniem

bn. (Fr. anonyme [Gr. an = zonder + onoma = naam): ongetekend, naamloos): een anoniem artikel, een anoniem schrijven.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Anoniem

Anoniem - ( Gr. an-onuma = naamloos) wordt gezegd van een schilderstuk, beeldhouwwerk, vooral van een geschrift, welks maker of schrijver onbekend raakte ofwel wilde zijn. De auteur zelf van zulk een werk wordt anonymus genoemd. In de Oudheid werden de meeste kunstwerken niet onderteekend, hoewel hierbij niet de bedoeling voorzat onbekend te blijve...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

anoniem

(ano’ni:m) bn. [Gr. a(n), zonder + onoma, naam] naamloos, ongetekend. Tgst. autoniem.

1928
2022-11-30
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Anoniem

wil zeggen: naamloos of ongetekend. Anonieme brieven zijn dus brieven zonder ondertekening, die meestal geschreven worden door mensen, die iets te vertellen hebben, doch niet dapper genoeg zijn, om er tevens hun naam bij te vermelden. In de meeste gevallen is het schrijven van anonieme brieven dus minderwaardig en laag. Zij bevatten vaak verdachtma...

Lees verder
1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Anoniem

Anoniem - naamloos. A. geschriften zijn geschriften, waarvan de schrijver zijn naam verborgen houdt.

1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

anoniem

anoniem - naamloos, ongenoemd.

1910
2022-11-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Anoniem

Anoniem - zonder naam, ongenoemd, onbekend; anonieme (= naamlooze) vennootschap, waarvan de firma de leden der vennootschap niet noemt, en die dus ook aan het publiek onbekend blijven; anonieme brief, waarvan de schrijver onbekend is.