Synoniemen van Anoniem

2019-10-21

Anoniem

Zonder bekendmaking van de naam van de schrijver of spreker.

2019-10-21

Anoniem

Zonder bekendmaking van de naam van de respondent.

2019-10-21

anoniem

anoniem - Bijvoeglijk naamwoord 1. naamloos Er is een anonieme brief in de krant geplaatst Woordherkomst met het voorvoegsel an- met het achtervoegsel -oniem Antoniemen autoniem

2019-10-21

anoniem

anoniem - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: a-no-niem 1. zonder naam ♢ we hebben een anoniem dreigement ontvangen 1. anoniem blijven [niet willen dat ze je naam weten] 2. Anonieme Alcoholisten (AA) [groep mensen die gezamenlijk probeert van het drinken af te komen]...

2019-10-21

ANONIEM

bn. naamloos, zonder onderteekening ; een anoniem schrijven. ANONIMITEIT, v. zich achter ’t schild der anonimiteit verbergen.

2019-10-21

Anoniem

Anoniem - naamloos. A. geschriften zijn geschriften, waarvan de schrijver zijn naam verborgen houdt.

2019-10-21

Anoniem

Anoniem - ( Gr. an-onuma = naamloos) wordt gezegd van een schilderstuk, beeldhouwwerk, vooral van een geschrift, welks maker of schrijver onbekend raakte ofwel wilde zijn. De auteur zelf van zulk een werk wordt anonymus genoemd. In de Oudheid werden de meeste kunstwerken niet onderteekend, hoewel hierbij niet de bedoeling voorzat onbekend te blijven. Historisch en van elders staat de auteur gewoonlijk wel vast, vooral bij geschriften; in dit geval spreekt men niet van a. In de M. E. plaatsen bou...

2019-10-21

Anoniem

Anoniem - zonder naam, ongenoemd, onbekend; anonieme (= naamlooze) vennootschap, waarvan de firma de leden der vennootschap niet noemt, en die dus ook aan het publiek onbekend blijven; anonieme brief, waarvan de schrijver onbekend is.

2019-10-21

anoniem

anoniem - anonym, bn. naamloos, ongenoemd

2019-10-21

Anoniem

wil zeggen: naamloos of ongetekend. Anonieme brieven zijn dus brieven zonder ondertekening, die meestal geschreven worden door mensen, die iets te vertellen hebben, doch niet dapper genoeg zijn, om er tevens hun naam bij te vermelden. In de meeste gevallen is het schrijven van anonieme brieven dus minderwaardig en laag. Zij bevatten vaak verdachtmakingen of z.g. waarschuwingen tegen bepaalde personen. Het plaatsen van een anoniem stuk in een courant is niet altijd een teken van lafheid, soms ge...

2019-10-21

anoniem

anoniem - naamloos, ongenoemd.

2019-10-21

Anoniem

Wat je zelf doet, niet zelf doen.

2019-10-21

anoniem

naamloos, ongenoemd; zonder naam of ondertekening.