Wat is de betekenis van Alexander Feodorowitsj Kerenskij?

1933
2022-09-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Alexander Feodorowitsj Kerenskij

Russ. socialist. * 1881 te Saratow. Advocaat in 1912; leider der Russ. arbeiderspartij in de Doema; na de revolutie van Maart 1917 minister van Justitie, kort daarna minister van Oorlog en opperbevelhebber. Na hysterische redevoeringen vluchtte hij voor de bolsjewieken in Nov. 1917 en woont thans te Parijs. K. schreef in 1928 een zelfverdediging in...

Lees verder