Wat is de betekenis van afbikken?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

afbikken

afbikken - Werkwoord Woordherkomst samenstelling van af en bikken Synoniemen afsteken, bikken, pellen, wegbikken, afhakken, uitseken

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Afbikken

v., ôfbikje, bibikje.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Afbikken

(bikte af, heeft afgebikt), met een bikijzer oude kalk van metselstenen, ketelsteen uit een stoomketel, roest van ijzer enz. verwijderen.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

afbikken

bikte af, heeft afgebikt; metselw. met een bikhamer de oude kalk van metselstenen of ketelsteen verwijderen.

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Afbikken

van een oppervlakte iets door stootwerking verwijderen. Van metalen platen geschiedt dit door: 1° met de hand of pneumatisch gedreven beitels, 2° mechanisch of pneumatisch gedreven zeer snel roteerende slaghamertjes.

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

afbikken

('av) (bikte af, heeft afgebikt) 1. door bikken wegnemen : de kalk van een muur -. 2. door afbikken van iets ontdoen : een muur -. afbikking v.

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

afbikken

afbikken - af'bikken (bikte af, heeft afgebikt), met een bikijzer oude kalk van metselstenen, ketelsteen uit een stoomketel, roest van ijzer enz. verwijderen.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Afbikken

Afbikken - is van eene oppervlakte iets afhakken, b.v. een muur afbikken is de pleisterspecie van den muur hakken, steenen afbikken is deze van hun specie ontdoen, een weg af bikken is dezen iets verlagen.