Synoniemen van Advertentie

2019-12-14

Advertentie

Een advertentie is een promotiemiddel voor bedrijven of instellingen. Advertenties verschijnen voornamelijk in gedrukte media als kranten en tijdschriften. Bedrijven of instellingen publiceren een advertentie om meer bekendheid te krijgen voor hun bedrijf, dienst of product. Een advertentie is dus een publicatie ter promotie van een product, dienst of merk. Ook kan de advertentie als promotie voor een geheel bedrijf dienen. Meestal laat een bedrijf of instelling een advertentie publiceren om ui...

2019-12-14

advertentie

aankondiging in een krant of tijdschrift of op een website, die niet door de redactie daarvan, maar door een externe partij, vaak tegen betaling, wordt aangeleverd en die dient om een activiteit of product in de belangstelling te brengen of om een mening of boodschap openbaar te maken

2019-12-14

Advertentie

Advertentie is een betaalde ruimte in een massamedium. De inhoud van een advertentie wordt bepaald door de adverteerder. Een advertentie kan zowel voor public relations als voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

2019-12-14

advertentie

advertentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ad-ver-ten-sie 1. betaalde krantentekst waarin je iets aanbiedt of bekendmaakt ♢ ik zet een advertentie in de krant om mijn auto te verkopen Zelfstandig naamwoord: ad-ver-ten-sie de advertentie de advertenties het advertentietje Synoniemen an...

2019-12-14

advertentie

advertentie - Zelfstandignaamwoord 1. een aankondiging in een krant, reclameblad, tijdschrift los van de redactionele inhoud Tijdens uitzendingen van commerciële televisie wordt veel advertenties uitgezonden. Woordherkomst Naamwoord van handeling van adverteren met het achtervoegsel -entie Synoniemen annonce, commercial

2019-12-14

Advertentie

ADVERTENTIE v. (-s, ...iën), aankondiging, bekendmaking (in eene krant, achter in een tijdschrift, enz.); — op eene advertentie schrijven, zich per brief wenden tot hem die de advertentie heeft laten plaatsen; — bij advertentie bekendmaken, door middel van eene advertentie ter kennis brengen.

2019-12-14

advertentie

advertentie [Fr. avertir, kennisgeven], v. (-s), de meestal in krant of tijdschrift tegen betaling opgenomen aankondiging, derhalve tot de redactionele inhoud daarvan behorend: een pagina met advertenties; op een — schrijven, zich per brief wenden tot diegene die de advertentie heeft laten plaatsen; bij — bekendmaken, door middel van een advertentie ter kennis brengen. Indien een advertentie tussen de redactionele tekst is geplaatst (soms onder de bijvoeging of titel Ingezonden Mededeling) i...

2019-12-14

Advertentie

Advertentie - De meestal in courant of andere periodiek tegen betaling opgenomen aankondiging, waartoe als regel een bijzonder gedeelte is aangewezen. Ze is eene der meest beteekenende reclame-middelen voor handel en industrie en tevens een onmisbaar bestaansmiddel der periodieke pers geworden. Reeds in het begin der 17de eeuw komen a.’s in de Nederlandsche couranten voor, aanvankelijk slechts boek- en wetenschappelijke aankondigingen; eerst in ’t laatst der 18de eeuw door familieberichten g...

2019-12-14

Advertentie

Advertentie - (Lat. se aliquo advertere, zich tot iets wenden): de verschillende bekendmakingen, aanvragen, enz., die in couranten of tijdschriften geplaatst worden.

2019-12-14

advertentie

advertentie - v. (advertentiën), aankondiging, bekendmaking (in een dagblad)

2019-12-14

advertentie

advertentie - v., aankondiging in nieuwsbladen.