Wat is de betekenis van ACR-criteria?

2024-07-15
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

ACR-criteria

Criteria van de American College of Rheumatology op grond waarvan wordt vastgesteld of iemand aan RA (reumatoïde artritis) lijdt.