Synoniemen van achterstandsscholier

2019-09-22

achterstandsscholier

leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie, bv. kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau; achterstandsleerling