Synoniemen van achterstandsscholier

2020-02-28

achterstandsscholier

leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie, bv. kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau; achterstandsleerling