Wat is de betekenis van acceptatie?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

acceptatie

acceptatie - Zelfstandignaamwoord 1. het accepteren, het geaccepteerd worden Sommigen doen alles voor acceptatie door anderen Woordherkomst Naamwoord van handeling van accepteren met het achtervoegsel -atie Synoniemen aanvaarding Verwante begrippen aanneming, ontva...

2023-12-04
Begrippenlijst Sociale Psychologie

Rood Vonk (2017)

acceptatie

Het verdragen van negatieve gevoelens door ze niet te proberen te veranderen of onderdrukken.


Direct alle 19 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

acceptatie

acceptatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ac-cep-taat-sie 1. het ergens mee akkoord gaan ♢ na acceptatie van de overeenkomt, kan hij getekend worden Zelfstandig naamwoord: ac-cep-taat-sie de acceptatie ...

2023-12-04
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Acceptatie

ook accept [Fr. acceptation] aanvaarding, verbintenis tot betaling.

2023-12-04
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

acceptatie

(aanvaarding) Moment in het informatieverwerkings- of besluitvormingsproces waarbij de waargenomen stimuli een positieve invloed uitoefenen op de attitude van het individu en met name op de kenniscomponent (bij informatie) of op de conatieve component (bij de besluitvorming). Zie ook: adoptie.

2023-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Acceptatie

aanvaarding; verklaring tot betaling van een wissel

2023-12-04
Journalistiek begrippenlijst

Henk Vreekamp (1989)

Acceptatie

het moment dat een opdrachtgever kenbaar maakt dat een freelance bijdrage wordt gekocht. Ongeacht plaatsing en wijzigingen dient de koper nu het overeengekomen bedrag te betalen.

2023-12-04
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

acceptatie

goedkeuring.

2023-12-04
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Acceptatie

zie: accept

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Acceptatie

(<Fr.), v. (...tiën, -s), aanneming, aanvaarding; — inz. (hand.) verklaring, medebrengende de verplichting om een wissel op de vervaldag te betalen, door de betrokkene op de wissel gesteld en door hem ondertekend; — acceptatie ter ere, hetzij van de trekker of van een der endossanten, heeft plaats, wanneer de betrokkene w...

2023-12-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

acceptatie

v. -s, acceptatiën (Fr.) de daad van het accepteren; accept.

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

acceptatie

('ta:si) v. (-s) 1. het accepteren. 2. accept.

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

acceptatie

acceptatie - accepta'tie [Fr. acceptation], v. (-s), aanneming, aanvaarding. Acceptatie van een aanbod. Door de acceptatie van een aanbod komt een overeenkomst tot stand. Veelal kan het aanbod tot op het moment van de acceptatie worden herroepen. Het is daarom van belang het moment van de acceptatie vast te stellen. Bij een uitstalling met prijsaan...

2023-12-04
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

acceptatie

acceptatie - v., zie: „accept”,

2023-12-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Acceptatie

Acceptatie - door het accepteeren van eenen wisselbrief verklaart de betrokkene, dezen te zullen betalen. Hij verklaart dit door de acceptatie te onderteekenen en te dateeren. De betrokkene is niet verplicht te accepteeren, behalve wanneer hij zich daartoe verbonden heeft. Belofte tot acceptatie geldt niet als acceptatie, maar geeft aan den trekker...

2023-12-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Acceptatie

het accepteeren, aannemen; in den handel: de verbintenis om een wissel op een bepaalden datum te voldoen. Ook naam van dien wissel zelf.

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Acceptatie

ACCEPTATIE, v. (...tiën), de daad van het accepteeren, Wetb. van Kooph. art. 112 en verv.; — acceptatie ter eere, hetzij van den trekker of van een der endossanten, heeft plaats, wanneer de betrokkene weigert te accepteeren en een ander zich daartoe bereid verklaart; accept.

2023-12-04
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Acceptatie

Acceptatie is de handeling, waardoor de betrokkene erkent of aanneemt, het bedrag des wissels op den daarin gestelden tijd te voldoen. De acceptatie, gewoonlijk het accept genoemd, moét door den betrokkene duidelijk op den wissel gesteld en door hem onderteekend worden; de vermelding van den datum van het accept is noodig, indien de wissel op eenig...

2023-12-04
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

acceptatie

acceptatie - v. (acceptatiën), (ook accept, o.) aanneming; handteekening (op een wissel) van den acceptant; wissel