Wat is de betekenis van Abraham Jacob van der Aa?

2017
2022-01-27
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Abraham Jacob van der Aa

Abraham Jacob van der Aa was een Nederlandse letterkundige, die voornamelijk bekend is geworden door zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden en door zijn Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Hij was de zoon van Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa en Francinca Adriana Bartha van Peene en broer van de jurist en auteur Christianus Pe...

Lees verder
1982
2022-01-27
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Abraham Jacob van der AA

(Amsterdam 6 dec. 1792 - Gorinchem 21 mrt. 1857). Lexicograaf. Studeerde aanvankelijk medicijnen te Leiden, maar moest de studie opgeven omdat hij werd ingelijfd bij de Napoleontische legers. Nam deel aan de veldtocht van 1815, verliet de dienst in 1817 en vestigde zich als boekhandelaar in Leuven. Was na 1819 enige jaren werkzaam bij het onderwijs...

Lees verder
1981
2022-01-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Abraham Jacob van der Aa

Ned. letterkundige, *6.12.1792 Amsterdam, 121.3.1857 Gorinchem. Werken o.a.: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (13 dln.. 1836—51); Biographisch Woordenboek der Nederlanden (21 dln., 1852—78. door Van der Aa verzorgd tot het trefwoord Coehoom; herdr. in 7 dln.. 1969). Litt. Levensberichten Mij. v. Ned. Letterk. (1857).

Lees verder