2019-12-14

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

2019-12-14

Aanzegging

Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.

2019-12-14

aanzegging

aanzegging - Zie aanwijzing.

2019-12-14

aanzegging

aanzegging - Zelfstandignaamwoord 1. officiële kennisgeving aan een belanghebbende Nu moet er over een scheiding worden onderhandeld, en over de relatie daarna. Maar dat kan pas als het Verenigd Koninkrijk ook formeel aankondigt op te stappen, door artikel 50 uit het EU-verdrag in te roepen. Londen treuzelt daarmee. De Britten willen het liefst eerst informeel aftasten welke afspraken mogelijk zijn, voordat ze definitief een besluit nemen. Maar de EU-...

2019-12-14

Aanzegging

Aanzegging - bij tijdaffaires met onbeperkt risico, bij levering in verkoopers keuze, bedingt de verkooper het recht, de verkochte effecten, gedurende een overeengekomen tijd, tegen een bepaalden koers, dagelijks, maar uiterlijk bij het verstrijken van den termijn, te leveren. Bij aanzegging moet de ontvangst der stukken den volgende dag geschieden.