Wat is de betekenis van Aanzegging?

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanzegging

aanzegging - Zelfstandignaamwoord 1. officiële kennisgeving aan een belanghebbende Nu moet er over een scheiding worden onderhandeld, en over de relatie daarna. Maar dat kan pas als het Verenigd Koninkrijk ook formeel aankondigt op te stappen, door artikel 50 uit het EU-verdrag in te roepen. Londen treuzelt...

2024-04-22
Begrippenlijst gerechtsdeurwaarders

De Schout Gerechtsdeurwaarders (2019)

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

2024-04-22
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Aanzegging

Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.

2024-04-22
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

aanzegging

aanzegging - Zie aanwijzing.

2024-04-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanzegging

s., oansizzing.

2024-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanzegging

v. (-en), daad van aanzeggen: aanzegging doen; — kennisgeving, mededeling: aanzegging krijgen.

2024-04-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Aanzegging

Zie Leerplicht.

2024-04-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanzegging

v. (-en) het aanzeggen : van iets doen.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Aanzegging

Aanzegging - bij tijdaffaires met onbeperkt risico, bij levering in verkoopers keuze, bedingt de verkooper het recht, de verkochte effecten, gedurende een overeengekomen tijd, tegen een bepaalden koers, dagelijks, maar uiterlijk bij het verstrijken van den termijn, te leveren. Bij aanzegging moet de ontvangst der stukken den volgende dag geschieden...