Wat is de betekenis van Aantrekken (zich) — bekreunen (zich) — bekommeren (zich) — storen (zich)?

1898
2021-03-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aantrekken (zich) — bekreunen (zich) — bekommeren (zich) — storen (zich)

Iets onaangenaams op zich zelf toepassen, zich ontevreden of bedroefd er over gevoelen. Zich aantrekken zegt alleen, dat men er niet onverschillig onder blijft of het ter harte neemt; bij zich storen, zich bekreunen, zich bekommeren is de uitwerking sterker, zoodat het gebeurde óf ons van onze gemoedsrust berooft (zich storen), óf ons...

Lees verder