Synoniemen van Aanleren

2019-12-06

Aanleren

Het is helemaal niet nodig om je kind iets te leren met beloningen. Daar verwen je ze maar mee Het blijft een feit dat kinderen gemakkelijker iets aanleren als er een of andere vorm van beloning volgt. Zo'n beloning werkt het aanleren in de hand en daarom wordt het een versterker genoemd. Versterkers zijn dus alle dingen die ervoor zorgen dat bepaald gedrag wordt beloond. Er zijn bestaan verschillende soorten versterkers, zoals: • sociale waardering: 'Wat leuk datje luisterde toen mama je rie...

2019-12-06

aanleren

(ov ww; leerde aan; h. aangeleerd) SP - zich eigen maken door oefenen, bv. bewegingen, sprongen, hard- looptechniek aanleren: aanleren door oefenen is de basis van de gymsport en van elke gymdiscipline.

2019-12-06

aanleren

aanleren - Werkwoord 1. door leren een vaardigheid verwerven Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en leren(werkwoord)

2019-12-06

aanleren

aanleren - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-le-ren 1. ervoor zorgen dat iemand anders iets kan of weet ♢ meester Jan-Willem heeft ons het vermenigvuldigen aangeleerd 2. ervoor zorgen dat je iets kunt of weet ♢ ik heb mezelf het fietsen aangeleerd Regelmatig werkwoord: aan-le-ren ik leer aan...

2019-12-06

aanleren

aan'leren (leerde aan, heeft aangeleerd), door leren zich (een kennis of vaardigheid) eigen maken: een vreemde taal, een vak —; ook zonder gedachte aan leren, zich eigen maken: slechte manieren—.

2019-12-06

aanleren

('a:n) (leerde aan, aangeleerd) 1. (heeft) door leren zich eigen maken : een taal -. zie: aangeleerd. 2. (is) in kennis vorderen : hij is vrij wat aangeleerd.

2019-12-06

aanleren

leerde h. -geleerd (1 zich door leren eigen maken; 2 vooruitgaan in kennis): 1 een vreemde taal, een kunstje -; 2 dat kind leert goed -.