2019-12-13

Aankondiging

Een openbare aankondiging waarin de aanbestedende dienst meedeelt dat zij concurrentie openstelt voor haar opdracht en geïnteresseerden oproept zich voor een uiterste datum aan te melden (niet-openbare procedure) of een aanbieding te doen (openbare procedure). Bij Europese aanbestedingen is de openbare aankondiging verplicht en aan strikte voorwaarden gebonden. Aanmelding - de aanmelding als gegadigde; door indiening van het aanmeldingsformulier geeft gegadigde aan dat hij of zij wil meedingen...

2019-12-13

aankondiging

Aankondiging - v. (-en), de daad van aankondigen, meest van boekwerken; opstel waarin een boek wordt aangekondigd; geschreven of gedrukte kennisgeving.

2019-12-13

aankondiging

aankondiging - Zelfstandignaamwoord 1. bekendmaking, verklaring Woordherkomst Naamwoord van handeling van aankondigen met het achtervoegsel -ing.

2019-12-13

aankondiging

aankondiging - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-kon-di-ging 1. wat duidelijk maakt dat iets gaat gebeuren ♢ een zwaluw is een aankondiging van de zomer 2. bericht waarmee je iets bekendmaakt ♢ we ontvangen een aankondiging van hun voorgenomen huwelijk Zelfstandig naamwoord: aan-kon-di-ging ...

2019-12-13

aankondiging

aan'kondiging, v. (-en), 1. de daad van aankondigen; 2. bericht waardoor men aankondigt, meest van boekwerken die nog niet uitgekomen of wel reeds verschenen zijn; geschreven of gedrukte kennisgeving.

2019-12-13

Aankondiging

Aankondiging - openbare kennisgeving van gebeurtenissen, veranderingen, omstandigheden met betrekking tot ambts-, gerechtelijke-, handels- of bijzondere aangelegenheden.

2019-12-13

aankondiging

('a:n) v. (-en) 1. Eig. het aankondigen. 2. Metn. geschreven of gedrukte bekendmaking. Syn advertentie.

2019-12-13

aankondiging

v. -en (kennisgeving, bekendmaking [geschreven of gedrukt] v. e. boek, een huwelijk); -sblad, o. —en (Z.-N. advertentieblad).