Wat is de betekenis van Aanbevelingswaard?

2024-07-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanbevelingswaard

...WAARD’IG, bn. (-er, -st, of meer —-, meest —), aanbeveling verdienende.

2024-07-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanbevelingswaard

(a:nbəvelings'wa:rt), aanbevelingswaardig ('wa:rdəch) bn. (-er, -st; meer, meest -).