2020-01-24

1 aprilgrappen

1 aprilgrappen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord 1 aprilgrap

2019-02-02

Aprilgrappen

Aprilgrappen - Verschillende landen kennen den eersten April als gekkendag. De Vlaamsche benaming is Verzendekensdag. Do Franschen noemen de Aprilgrap poisson d’Avril, de Duitschers Aprilschicken, de Engelschen Aprilfool. Het ontstaan moet niet gezocht worden in de spotzending van Jesus door Pilatus naar Herodes en omgekeerd, of in een ander historisch feit. Vroeger was het bij den aan vang van het lentefeest en op de laatste dagen van het jaar gewoonte om onnoozele halzen, langslapers en tela...

2018-11-22

1

1 - PAAI, m. (-en), oud man, bestevaar (thans nog Z. A.); — (zeew.) oud bevaren matroos (evenals de jongste zeuntje heet), belast met het beheer en de afgifte van sommige benoodigdheden tot het scheepswerk: paai van het kabelgat, die alle touwwerk beheert; paai van de zeilkooi, die belast is met de zorg voor de zeilen; paai van den mast; — (volkstaal) oude paai, oude kerel.

2019-06-08

1 op 1-procedé

1 op 1-procedé - Een procédé dat wordt toegepast om kaarten en technische tekeningen te reproduceren, en waarbij gebruik wordt gemaakt van een ijzerzout om een gelatine origineel door blootstelling aan licht selectief onoplosbaar te maken, waardoor de beeldgebieden ontvankelijk zijn voor inkt. Maakt het mogelijk dat exacte kopieën scherpe inktlijnen hebben.

2018-12-06

1. ZUID

1. ZUID - 1. ZUID, o. Zuiden.

2018-12-06

1. ZWAARD

1. ZWAARD - 1. ZWAARD, o. (-en), zwoord, zie aldaar.

2018-11-22

1. para

1. para - Para v. (-’s), kleinste Turksche munt = 1/40 piaster; in Servië = 1/10 dinar of een halve cent.

2018-11-22

1. palm

1. palm - v. (-en), vlak der hand; twee gulden in de palm van je hand, dadelijk betaald; — zekere lengtemaat = 1 decimeter; eene vierkante palm — 1 dM2; eene kubieke palm = 1 dM2 of 1 Liter; — (zeew.) maat volgens welke in de zeehavens de diameter van het masthout wordt berekend: mast van 20 palm omtrek.

2018-09-19

1. leeren

1. LEEREN, bn. lederen.

2018-12-06

1. VOER

1. VOER - o. voeder.

2018-12-06

1. VRIJEN

1. VRIJEN - zie VRIJDEN.

2018-12-06

1. SLEE

1. SLEE - zie SLEDE.

2018-12-06

1. SOLO

1. SOLO - bw. alleen.

2019-02-14

Reijnders (1)

Reijnders (1) - zie Reinders.

2019-02-21

Heil (1)

Heil (1) - zie Heijl

2018-09-02

1. driekant

1. DRIEKANT, m. (-en), priesterhoed.

2018-09-02

1. floret

1. FLORET, v. (-ten), schermdegen.

2018-09-19

1. leer

1. LEER, o. Zie LEDER.

2018-09-19

1. leider

1. LEIDER, tw. (veroud.) helaas.

2018-11-22

Pons (1)

Pons (1) - v. zie PUNCH.