Bert Groothand

Directeur bij Platform Content

Gepubliceerd op 12-04-2017

2017-04-12

Content Marketing

betekenis & definitie

Content marketing gaat om commerciële activiteiten, die waardevolle, relevante en consistente content bieden aan een helder omschreven groep ontvangers. Niet de zender, maar de ontvanger staat daarbij centraal. Hiermee kunnen organisaties bijvoorbeeld reputatie, deskundigheid, imago en relatie bij hun doelgroep verstevigen. Op termijn betekent dat betere prestaties voor organisaties.

Content marketing is een discipline in ontwikkeling. Zoals communicatie 'alles’ is, lijkt content marketing ook een 'container-begrip'. Content marketing is een zeer breed vakgebied waarvoor veel definities geldig lijken, maar content marketing moet wel aan een aantal criteria voldoen. Prof. Dr. E. Peelen, bijzonder hoogleraar aan de Leerstoel Content Marketing aan de Universiteit van Amsterdam heeft bovenstaande als definitie vastgesteld.