Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 17-03-2016

2016-03-17

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

betekenis & definitie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder op het gedrag van personen en organisatie die handelen op financiële markten. De AFM heeft als doel om te zorgen dat het publiek, de overheid en het bedrijfsleven vertrouwen hebben in de markten alsmede dat deze markten eerlijk werken.

De Autoriteit Financiële Markten bestuursorgaan dat zelfstandig opereert en bevoegdheden heeft die wettelijk zijn vastgelegd. De AFM dient er voor te zorgen dat de regels omtrent de financiële markten niet worden verbroken door participanten van deze markten. De AFM is hierbij bevoegd om bepaalde maatregelen op te leggen of boetes uit te schrijven.

De AFM hanteert bij haar werkzaamheden een aantal doelstellingen. Ten eerste dient de AFM eerlijke financiële dienstverlening te bevorderen. Hiervoor zorgt de AFM ervoor dat betrokken partijen bij de handel op de financiële markten goed op de hoogte zijn van de risico’s die deel uit maken van deze markten. Het doel van de AFM is dat iedereen die wilt handelen op de financiële markten hierin weloverwogen keuzes kan maken. Ten tweede ziet de AFM er op toe dat de kapitaalmarkten efficiënt werken. Dit houdt onder andere in dat de informatie die nodig wordt geacht om weloverwogen keuzes te maken binnen de financiële markten ook daadwerkelijk openbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen. Ten slotte draagt de AFM bij aan de stabiliteit van de financiële markten. Dit houdt in dat de AFM voorwaarden stelt voor de handel binnen de markten, zodat de transacties die hier plaatsvinden beheersbaar en transparant blijven. Alle activiteiten of handelingen die de stabiliteit van de financiële markten kunnen ondermijnen, worden nauwlettend in de gaten gehouden door de AFM.