Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Rollenspel

betekenis & definitie

Trainingsmethode om inzicht te geven in situaties en functioneren van personen in die situaties op basis van rolinstructie en gegeven situatie.

Rollenspel is een proefondervindelijke methode, waarbij de deelnemers in een laboratoriumsituatie door analyse en discussie vaardigheden verwerven, die gericht zijn op het uitoefenen van het ambt, functie of beroep en het uitvoeren van taken in omschreven functies in een organisatie of groepsverband. Voorbeelden: schoolleiderstrainingen, trainingen in docentgedrag en trainingen in het kader van leerlingbegeleiding.

Literatuur
- Thomas F. Staton, Instructiemethoden