Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Sociaal pedagogische werker (SPW’er)

betekenis & definitie

Aanduiding van de diverse groep beroepsbeoefenaren die in hoofdzaak werkzaam is in instellingen of voorzieningen die tot het sociaal pedagogisch werk worden gerekend. De sociaal pedagogisch werker verzorgt, begeleidt en behandelt op individuele basis of in groepen. Het werk kent een planmatige, doelgerichte en methodische opzet (methodisch handelen). De sociaal pedagogisch werker komt in actie als fysieke, psychosociale en/of maatschappelijke factoren de ontwikkeling of het functioneren (zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen) van de cliënt verstoren.

Het begrip sociaal pedagogisch werk is van recente datum. Het beoogt verschillende beroepen/functies, namelijk inrichtingswerkers, groepsleiders, sociotherapeuten, werkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg, activiteitenbegeleiders en leidsters in de kinderopvang, onder één noemer te brengen. Binnen de groep sociaal pedagogisch werkers kunnen drie beroepsvarianten worden onderscheiden:

— groepsleider

— activiteitenbegeleider

— werker in de verstandelijke gehandicaptenzorg

— leidster in de kinderopvang.