Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Immateriële vaste activa

betekenis & definitie

Activa die niet tastbaar zijn (je kunt ze niet aanraken), zoals de waarde van octrooi- en auteursrechten of betaalde goodwill bij een overname.