Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Gepubliceerd op 20-04-2017

Sneeuwbalsteekproef

betekenis & definitie

Een steekproef waarbij respondenten worden geworven door aan de respondenten die in het onderzoek betrokken zijn te vragen of zij iemand kennen met bijvoorbeeld dezelfde problematiek.