Gefundeerde theoriebenadering betekenis & definitie

Benadering waarin wordt geprobeerd vanuit de analyse van ruwe data tot de ontwikkeling van een theorie te komen.

Gepubliceerd op 20-04-2017