Diepte-interview betekenis & definitie

Interview waarbij een aantal al dan niet door de onderzoeker aangereikte gespreksonderwerpen nauwkeurig – en vaak ook langdurig – worden uitgediept.

Gepubliceerd op 20-04-2017