Bas Kamphuis

Online Marketeer bij Codebreakers

Gepubliceerd op 28-10-2015

2015-10-28

FOETSJE-principe

betekenis & definitie

Het FOETSJE-principe is een afkorting en een hulpmiddel om geformuleerde doelstellingen en strategische opties op haalbaarheid te testen.

Waaruit bestaat het FOETSJE-principe?
• F: Financieel: Zijn er genoeg financiële middelen beschikbaar?
• O: Organisatorisch: is het plan organisatorisch uitvoerbaar?
• E: Economisch: past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?
• T: Technologisch: is het plan technologisch uitvoerbaar?
• S: Sociaal: past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?
• J: Juridisch: is het plan juridisch uitvoerbaar?
• E: Ethisch: is het plan ecologisch verantwoord?

Elke geformuleerde doelstelling of strategische optie zal per letter van het FOETSJE woord beoordeeld worden met een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 zeer slecht is en 5 zeer goed. De totaalscore zal gedeeld worden door 7 (het aantal letters in FOETSJE) en de gemiddelde score moet hoger zijn dan 3,00. Als de score van een doelstelling of strategische optie lager is dan 3,00 dan wordt de doelstelling of strategische optie als niet haalbaar beschouwd.