Balou de Joode

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 01-12-2015

2015-12-01

AIDA-model

betekenis & definitie

Het AIDA- model is een klassiek marketingmodel om een doelgroep over te halen tot actie. Het model bestaat uit de volgende vier stappen: Attention, Interest, Desire, Action. Als de laatste stap voltooid is, zijn de marketingdoeleinden bereikt.

Attention: Bij deze eerste stap gaat het om blootstelling van de boodschap en om het wekken van aandacht. Het product of dienst, wordt bijvoorbeeld door middel van een advertentie, onder ogen gebracht aan de doelgroep.

Interest: De volgende stap in interesse wekken, zodat de doelgroep de relevantie van het product of de dienst gaat begrijpen.

Desire: Bij desire gaat het om het creëren van verlangen naar hetgeen dat aangeboden wordt.
De doelgroep moet in deze stap het belang van het zelf aanschaffen inzien.

Action: In de laatste stap gaat het om het aansporen tot actie. Als de voorafgaande stappen goed zijn uitgevoerd, zou het overgaan tot aanschaffen geen probleem moeten zijn. Eventuele barrières worden in deze laatste stap weggenomen, door bijvoorbeeld verkoopondersteuning.

Tegenwoordig kan de S ook toegevoegd worden aan het AIDA-model. Deze allerlaatste stap staat voor satisfaction, dus tevredenheid bij de klant. Naast het aanschaffen van het product, is het van belang dat de klant tevreden is over het product of de dienst en hierdoor sneller tot vervolgaankopen over zal gaan.