Middelenbronnen betekenis & definitie

Middelenbronnen zijn letterlijk ‘bronnen van middelen’. In de meest simpele vorm te definiëren als alle inputs gebruikt in een productieproces, die via transformatie in producten, diensten en ervaringen worden omgezet. Oftewel, alle elementen die een onderneming ter beschikking heeft om producten en diensten op de markt te brengen.

Middelenbronnen is de vertaling van de Engelse term 'resources' (een 'asset' is een 'middel'). Een onderneming hoeft niet per definitie eigenaar van elke bron te zijn. De mogelijkheid tot toegang en gebruik is voldoende. Middelenbronnen zijn hiermee te beschouwen als een voorraad van middelen, nodig voor het opbouwen van concurrentievoordeel (zie ook begrip waardecreatie).
Ook kan bij middelenbronnen onderscheid worden gemaakt tussen materiële (tastbare) en immateriële (niet-tastbare)middelenbronnen. Voorbeelden van materiële middelenbronnen zijn: gebouwen, computers, machines en voorraden. Immateriële middelenbronnen zijn bijvoorbeeld kennis, processen, informatie en routines. Tastbare middelenbronnen zijn ‘stoffelijk’ van aard, terwijl niet tastbare middelenbronnen ‘onstoffelijk’ van aard zijn.

De hiërarchie van middelen geeft de waarde aan die de afzonderlijke middelenbronnen hebben ten opzichte van elkaar. Hoe hoger in de hiërarchie, des te complexer is de aard van de middelenbronnen en des groter de waarde die ze toevoegen aan het opbouwen van duurzaam concurrentievoordeel.

Het verschil van de mix beschikbare middelenbronnen tussen ondernemingen, de snelheid waarmee middelenbronnen worden benut en opgebouwd, plus de kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn bepalend voor de opbouw van duurzaam concurrentievoordeel van de ondernemingen. Drie vragen die hierbij in de praktijk een centrale rol spelen zijn:

• welke duurzame middelenbronnen heeft de onderneming nodig om haar doelstellingen te bereiken?;
• hoe moeten deze duurzame middelenbronnen worden georganiseerd en met elkaar worden gecombineerd?;
• hoe moeten deze duurzame middelenbronnen worden aangewend om aan de behoeften en wensen van de klanten tegemoet te komen?