Hiërarchie van middelen betekenis & definitie

De hiërarchie van middelen geeft de waarde aan die de afzonderlijke middelenbronnen hebben ten opzichte van elkaar. Hoe hoger in de hiërarchie, des te complexer is de aard van de middelenbronnen en des groter de waarde die ze toevoegen aan het opbouwen van duurzaam concurrentievoordeel.

Kerncompetenties
Competenties
Bekwaamheden
Vaardigheden
Middelen
- - - - - - - - - - - - - - -
Middelenbronnen

De middelenbronnen vormen de grondvesten, en door ze in een ondernemingscontext te plaatsen krijgen ze het karakter van middelen. Daarboven bevinden zich de vaardigheden en bekwaamheden, die waarde toevoegen door de middelen te benutten, te combineren en te integreren. Om precies te zijn, een bekwaamheid (capability) is het vermogen van een onderneming om haar middelen (assets) te exploiteren. Alle ondernemingen beschikken over middelen, maar niet elke onderneming is even effectief in het benutten van haar middelen.
Een bekwaamheid heeft dan ook betrekking op processen en interactie tussen de middelen in een onderneming en liggen meestal ingebed in bepaalde organisatorische functies, zoals verkoop, marketing, distributie of productie.
Vaardigheden (skills) zijn persoonsgebonden bekwaamheden om bepaalde taken uit te voeren en een competentie is een functionele integratie van bekwaamheden. Kerncompetenties vertegenwoordigen het hoogste niveau in de middelenhiërarchie. Competenties en kerncompetenties voegen de meeste waarde toe aan het realiseren van de ondernemingsdoelen.
Een kerncompetentie van een onderneming is te omschrijven als een unieke combinatie van kennis, vaardigheden, structuren, technologieën en processen in die onderneming, die het mogelijk maken om producten of diensten te leveren die geen enkele andere onderneming op dezelfde manier, op hetzelfde moment kan produceren. Bij kerncompetenties gaat het om de competenties die groepen en individuen overstijgen en kerncompetenties zijn verschillend voor iedere onderneming. Kerncompetenties vormen dan ook de basis voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten en diensten.