Arjan Vernhout

Sustainable Business Development Professional

Gepubliceerd op 08-10-2016

2016-10-08

Stakeholdermanagement

betekenis & definitie

Stakeholdermanagement omvat de volgende aspecten: (1) het identificeren en classificeren van de stakeholders van de organisatie, (2) het bepalen van de organisatieprocessen die nodig zijn om de relaties met de stakeholders te managen, en (3) het structureren van de transacties of onderhandelingen met de stakeholders (de waardedistributie).

Stakeholders of belanghebbenden zijn partijen (die door het verschaffen van middelen) de gang van zaken binnen de organisatie beïnvloeden (beïnvloedende stakeholders) en partijen die door de gang van zaken binnen de organisatie beïnvloed worden (beïnvloede stakeholders). Het bestaan van beïnvloede en beïnvloedende stakeholders laat toe twee benaderingen van stakeholdermanagement te onderscheiden:

1. ‘Instrumenteel stakeholdermanagement’ waarin vooral, zo niet uitsluitend aandacht wordt geschonken aan de beïnvloedende stakeholders;
2. ‘Ethisch stakeholdermanagement’, waarin ook aandacht wordt geschonken aan de beïnvloede stakeholders, ook al zijn deze stakeholders niet beïnvloedend, bijvoorbeeld omdat zij daarvoor niet over de noodzakelijke macht beschikken.

Bij stakeholdermanagement kunnen diverse belangen een hoofdrol spelen, te weten: sociale belangen, materiële belangen, politieke belangen, informatiebelangen en zelfs spirituele belangen. Behalve dat deze belangen een rol spelen bij de waardedistributie van een organisatie, worden diverse stakeholders ook steeds vaker betrokken bij het samen werken aan de processen van waardecreatie van de organisatie.

Bronvermelding