tijdelijke betekenis & definitie

Het begrip tijdelijke heeft 2 verschillende betekenissen:

1) sterven
2) al wat als deel van het aardse bestaan gebonden is aan de tijd en bijgevolg moet teniet gaan, verdwijnen of ten einde moet komen; al wat behoort tot het leven op aarde en niet voor eeuwig kan blijven bestaan of kan blijven voortduren; het vergankelijke; het voorbijgaande