spiraal betekenis & definitie

Het begrip spiraal heeft 20 verschillende betekenissen:

1) voorbehoedsmiddel met een spiraalvormig gedeelte dat in de baarmoederholte wordt aangebracht; spiraalvormig voorbehoedsmiddel
2) vlakke spiraal waarvan de windingen naar links, respectievelijk naar rechts draaien
3) veer in een horloge, die gewonden is in de vorm van een vlakke spiraal; horlogeveer met een vlakke spiraalvorm
4) stoffelijke zaak waarvan het ontwerp, het uiterlijk, de bouw of structuur de vorm heeft van een driedimensionale spiraal; iets met een driedimensionale spiraalvorm
5) vorm die draait overeenkomstig een kromme lijn die om een vast punt windingen beschrijft en dit middelpunt steeds dichter nadert of er zich steeds verder van verwijdert; vorm van een spiraal in een plat vlak; tweedimensionale spiraalvorm
6) vorm van een spiraal om een vaste as waarvan de windingen een kegel of cilinder beschrijven; vorm van een spiraal in een ruimte; driedimensionale spiraalvorm
7) ontwikkeling waarbij door elkaar telkens versterkende factoren steeds meer deflatie, respectievelijk, inflatie ontstaat
8) (vaak negatieve) ontwikkeling die zich steeds verder doorzet doordat de factoren aan de basis ervan elkaar telkens versterken; moeilijk of niet te stoppen ontwikkeling
9) spiraal waarbij de afstand tot de lijn van de vorige winding steeds gelijk is en de straal toeneemt met een vast getal
10) lijn die om een vaste as in een ruimte een (oneindig) aantal windingen beschrijft, hetzij in de vorm van een kegel doordat de kromme deze as steeds dichter nadert of, in omgekeerde richting, er zich steeds verder van verwijdert, hetzij in de vorm van een cilinder, doordat de straal van de windingen tegenover de as constant blijft; in meetkundige zin in toepassing op dergelijke krommen waarbij het verloop van de windingen onder een bepaalde wiskundige verhouding plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat de afstand tot de lijn van de vorige winding steeds gelijk blijft of juist met een bepaalde waarde afneemt of toeneemt, en, dan in deze striktere opvatting vaak onderscheiden van de cilindervormige helix of schroeflijn
11) driedimensionale spiraal waarvan de windingen naar links, respectievelijk naar rechts draaien
12) spiraal waarbij de afstand tot de lijn van de vorige winding toeneemt en de toename van de straal onder een wiskundige verhouding steeds groter wordt
13) bedbodem die bestaat uit een frame waarin een veerkrachtig netwerk is gespannen van in elkaar gedraaide spiraalvormige metaaldraden; bedbodem met spiraaldraden
14) dikke, spiraalvormige metaaldraad die ineengedraaid met andere soortgelijke draden deel uitmaakt van het veerkrachtige draadnetwerk waarop een bedmatras rust; spiraalvormige draad van een bedbodem
15) pad dat of weg die is aangelegd met de vorm van een vlakke spiraal, vaak als tuindecoratie of om de symboliek; spiraalvormig pad; spiraalweg
16) baan of traject van iets dat zich beweegt in spiraalvormige windingen om een as; spiraalvormige baan die of traject dat een kegel of een cilinder beschrijft
17) stoffelijke zaak waarvan het ontwerp, het uiterlijk, de bouw of structuur de vorm heeft van een tweedimensionale spiraal; iets met een vlakke spiraalvorm
18) spiraalvormige massa
19) baan of traject van iets dat zich in windingen beweegt om een middelpunt in een plat vlak; spiraalvormige baan in een plat vlak
20) lijn die om een vast punt in een plat vlak een (oneindig) aantal windingen beschrijft en daarbij dit middelpunt steeds dichter nadert of, in omgekeerde richting, er zich steeds verder van verwijdert; in meetkundige zin in toepassing op dergelijke krommen waarbij het verloop van de windingen onder een bepaalde wiskundige verhouding plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat de afstand tot de lijn van de vorige winding steeds gelijk blijft of juist met een bepaalde waarde afneemt of toeneemt