saillant betekenis & definitie

in het oog springend door zijn bijzondere aard, door een hoge graad van zekere hoedanigheid, door zijn prominente positie, als duidelijke, onbetwistbare uiting enz.; opvallend; de aandacht trekkend; opmerkelijk; treffend; markant

Gepubliceerd op 30-05-2017