sabbatjaar betekenis & definitie

Het begrip sabbatjaar heeft 3 verschillende betekenissen:

1) periode van een jaar waarin academisch onderwijzend personeel wordt vrijgesteld van onderwijsverplichtingen en bestuurlijke taken om zich te wijden aan onderzoek en studiereizen; studieverlofjaar voor academici
2) verlofperiode van een jaar waarmee iemand voor persoonlijke doeleinden zijn werkzaamheden of gebruikelijke activiteiten onderbreekt
3) laatste jaar van een zevenjarige cyclus, dat volgens joodse wet en geloof, analoog met de weekcyclus van zes werkdagen en de zevende rustdag, geldt als een aan God gewijd rustjaar; gewijd zevende jaar bij de joden

Gepubliceerd op 30-05-2017