q.q. betekenis & definitie

(Latijn) qualitate qua, in de hoedanigheid van, uit hoofde van zijn of haar beroep of ambt; gevolmachtigd; als deskundige; achter namen bij faillissementen in het bijzonder: niet uit eigen naam, maar als gevolmachtigd curator

Gepubliceerd op 30-05-2017