Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

prijzenswaard

betekenis & definitie

prijzenswaardig.

waard om geprezen te worden; het prijzen waard; prijzenswaardig; lofwaardig; lovenswaardig.
Minder gebruikelijk dan het synoniem prijzenswaardig. In het moderne Nederlands nog maar zelden in attributief gebruik.

Voorbeelden:
Dat de ontslagbescherming in stand wordt gehouden is prijzenswaard. Maar de koopkracht van mensen met de laagste inkomens en van mensen die niet in staat zijn te werken, gaat er meer op achteruit gaat dan de koopkracht van werkenden. Dat is voor een anti-armoedebeleid funest en onacceptabel.
http://www.armekant-eva.nl/projecten/socialealliantie-verklaring2010.html, 2010

Het is prijzenswaard dat het College aansluiting heeft gezocht bij het JNS, maar desondanks is er 43.000 euro mee gemoeid. Dat vinden we jammer, want in de huidige tijd kan het geld op veel plekken beter worden benut.
http://cdascherpenzeel.nl/2010-10-07Raad%20CJG.htm, 7 oktober 2010

Nee, de race is nog niet gelopen. En zelfs al was dat wel het geval: dat het CDA zijn leden de kans geeft hun mening te uiten en stoom af te blazen, is verstandig en prijzenswaard.
http://www.liberalemedia.nl/politiek/318-cda-congres-is-wassen-neus, 1 oktober 2010

Tijdens de premièreavond speelden drie acteurs van Pitboel ieder een monoloog. Het trio maakt deel uit van een dozijn alleenspraken tussen de 25 en 65 minuten, gespeeld door elf acteurs en geregisseerd door één regisseur: Zoran Pehar. Een gewaagde en prijzenswaarde onderneming met wisselend resultaat.
http://mswoord.web-log.nl/mswoord/2005/11/monoloog_primeu.html, 18 november 2005

Jaarlijks wordt door de Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) een congres georganiseeerd over golf. Het gaat eigenlijk altijd over de toekomst van golf. Dit jaar al weer voor de 15e keer. Dat is prijzenswaard en het is veelzeggend dat het de baanexploitanten zijn die zich in deze positie hebben gezet. Die gaan kennelijk over de toekomst van golf.
http://www.gvn.nl/column/column103.asp, 4 februari 2010

In een wereldbeschouwing moet plaats zijn voor alle aspecten van de menselijke ervaring. Tot deze laatste behoort ook het besef van zedelijke normen en waarden, d.i. het feit dat men sommige handelingen als goed, andere als kwaad beoordeelt, dat men een goed gedrag voor loffelijk en prijzenswaard, een slecht gedrag voor laakbaar en afkeurenswaard houdt, kortom het besef dat men het goede behoort te doen en het kwade behoort te laten.
http://www.levendegedachten.nl/records/rec23138.htm

Steeds relativeren, 'het nog niet weten', 'onderweg zijn', is dat wel prijzenswaard? Is het niet sterker als je precies weet waar je staat en wie je bent?
http://www.remonstranten.org/archief/arminiuslezing/armlezing-2000.htm, 15 november 2000

Ik vind het echt prijzenswaard dat je je zo aan het goede doel wijdt.
http://movie.subtitlr.com/subtitle/show/308147, 1990