pad betekenis & definitie

Het begrip pad heeft 41 verschillende betekenissen:

1) een handelwijze die leidt tot of resulteert in wat in de naar-bepaling wordt omschreven
2) een samenstel van handelingen, stappen of stadia of een handelwijze waarmee men goed bekend is en waarvoor men meestal kiest
3) smalle weg, die op natuurlijke wijze is ontstaan door de voetstappen of loopsporen van mensen of dieren die daar eerder met enige regelmaat zijn langsgekomen
4) een traject vol hindernissen en problemen; iets dat wordt gekenmerkt door vele obstakels die men moet overwinnen
5) zich voordoen bij de genoemde persoon of deze aantreffen
6) wijze waarop men leeft in zedelijk of moreel opzicht; wijze van gedrag; levenswijze; levenswandel
7) een bekend samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een beproefde handelwijze waarvan men op voorhand weet dat zich geen onvoorziene situaties voordoen
8) een samenstel van handelingen, stappen of stadia dat of een handelwijze die nieuwe mogelijkheden, kansen of perspectieven biedt
9) een samenstel van handelingen, stappen of stadia dat of een handelwijze waarmee nog geen ervaring is opgedaan maar zich meestal nieuwe kansen aandienen
10) een samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een handelwijze waardoor men nieuwe ervaringen opdoet en nieuwe mogelijkheden verkent of creƫert
11) een route volgen die de bewegingsrichting van een ander snijdt, zodat men elkaar tegenkomt op zeker punt; in toepassingen waarin geen sprake is van een fysieke verplaatsing vervolgens ook: elkaar naar aanleiding van iets of bij zekere gelegenheid ontmoeten
12) een samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een handelwijze met een van oudsher ongewijzigd patroon dat niets nieuws meer oplevert
13) iemands route doorsnijden met de eigen bewegingsrichting, zodat men elkaar tegenkomt op zeker punt; iemand tegenkomen terwijl hij ergens heen gaat; iemand onderweg treffen; in toepassingen waarin geen sprake is van een fysieke verplaatsing vervolgens ook: iemand naar aanleiding van iets of bij zekere gelegenheid ontmoeten
14) pad dat men in zijn oorspronkelijke staat heeft gelaten, zonder oneffenheden en hindernissen te verwijderen
15) een samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een handelwijze waarvoor men heeft gekozen
16) door voorbereidingen en het wegnemen van belemmeringen iemands komst of activiteiten of de realisatie van iets vergemakkelijken
17) iemand ergens heen doen gaan voor zekere taak of verrichting
18) route die iemand of iets volgt om ergens te komen; traject waarlangs men zeker punt of een bepaalde plaats kan bereiken
19) een levenswijze op de morele grondslag genoemd in de genitiefbepaling of de van-bepaling
20) een samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een handelwijze waardoor men het gewenste doel bereikt
21) iets onwenselijks dat iemands plannen of bedoelingen hindert of zijn mogelijkheden beperkt
22) iemand of iets tegenkomen of aantreffen terwijl men ergens heen gaat; in toepassingen waarin geen sprake is van een fysieke verplaatsing vervolgens ook: iemand of iets bij zekere gelegenheid aantreffen of ermee geconfronteerd worden
23) een bepaalde route of zeker traject beginnen te volgen; een bepaalde tocht aanvatten; vertrekken
24) moreel slechte levenswijze; specifieker ook: levenswijze waarbij men strafbare daden stelt
25) reeks die de namen van een computerstation, een of meer mappen en vaak een bestandsnaam, gescheiden door een schuin streepje, na elkaar vermeldt en zo hun locatie aangeeft in de hiƫrarchie van mappen die zijn opgeslagen op de harde schijf
26) klein, kruipend, amfibisch dier, verwant aan de kikker maar met een meer gedrongen, dikker lichaam en een ruwe, droge huid die bedekt is met wratvormige groepjes gifklieren
27) moreel goede, deugdzame levenswijze; specifieker ook: levenswijze waarbij men zich houdt aan wat legitiem is en geen strafbare daden stelt
28) pad dat men goed begaanbaar heeft gemaakt door oneffenheden en hindernissen te verwijderen
29) een samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een handelwijze waarmee men ruime ervaring heeft of waarmee men goed bekend is
30) een samenstel van handelingen, stappen, stadia, of een handelwijze waardoor men het gewenste doel mist
31) samenstel van handelingen, stappen, stadia, of handelwijze, voorgesteld als een pad of traject dat iemand of iets volgt; stapsgewijze opeenvolging
32) een samenstel van handelingen, stappen of stadia dat of een handelwijze die zich beperkt tot wat traditioneel en algemeen gebruikelijk is
33) voetpad of kleine straat waaraan huizen gelegen zijn; in het bijzonder ook: voetpad dat achter een rij huizen loopt
34) een samenstel van handelingen, stappen of stadia of een handelwijze waaraan grote risico's zijn verbonden
35) levenswijze die gepaard gaat met het plegen van misdrijven; criminele levenswandel
36) smalle, kunstmatig aangelegde, veelal verharde weg waarover men zich te voet of per fiets verplaatst
37) in onze streken algemeen voorkomende pad met een bruine kleur en een gemiddelde lengte van 6 tot 13 centimeter
38) het plan uitwerken van de achtereenvolgende stappen bij iets wat men onderneemt
39) iets wat uiteindelijk zonder resultaat eindigt
40) bezig zijn met het volgen van zekere route; onderweg zijn
41) niet beschouwd worden als iemands zaak of aangelegenheid

Gepubliceerd op 30-05-2017