onzin betekenis & definitie

Het begrip onzin heeft 14 verschillende betekenissen:

1) gepraat zonder veel inhoud of belang
2) zaken die banaal, triviaal, oninteressant, niet het noemen waard zijn
3) denkwerk, meestal geuit in de vorm van een bewering, een verhaal, een betoog, een theorie, en dergelijke, dat de toets van de rede of de werkelijkheid niet kan doorstaan, dat niet ter zake is, of dat flagrant onjuist is
4) toestand die wordt ervaren als niet zinvol, en daarom als vervelend of hinderlijk
5) bezigheid, hetzij voorgenomen, hetzij werkelijk verricht, die geen nut heeft, die nergens toe leidt, die haar doel voorbijschiet, die louter tijdverlies oplevert
6) begrip dat alleen als geloof of in de verbeelding bestaat, en niet in de werkelijkheid
7) gebrek aan zin of nut
8) een mooi voorgestelde, maar volslagen onzinnige bewering
9) taal, hetzij gesproken, hetzij geschreven, die alleen een vorm en geen betekenis heeft
10) meestal gebruikt als afwijzende reactie op een voorafgaand betoog
11) gebruikt als sterk afwijzende reactie op een voorafgaande bewering
12) gebruikt als categorische afwijzende reactie tegen een vooraf gedane bewering
13) zaken waarvan men het belang of het nut niet inziet, die vaak hinderlijk zijn, en waar men dan ook vaak een hekel aan heeft
14) de zinvolle of nuttige en de zinloze of onnuttige aspecten van iets

Gepubliceerd op 30-05-2017