Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

hittestress

betekenis & definitie

klachten veroorzaakt door hitte.

aandoening bij mensen en dieren veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichamelijke klachten; aandoening waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen na een periode van extreme hitte; warmtestress.

Voorbeelden:
Hittestress is iets individueels, zegt Michiel Brink [...], die onlangs het handboek 'Tegen de Hitte' schreef. 'De een kan beter tegen warmte dan de ander, in zuidelijker landen zijn mensen er fysiek beter op ingesteld. Wie slecht tegen hoge temperaturen kan, kan last krijgen van hittestress. Dat loopt uiteen van slecht kunnen slapen tijdens warme nachten tot oververhitting van het lichaam die leidt tot hitteberoerte.'
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/groene-omgeving-helpt-tegen-hittestress.9050728.lynkx, 18 juni 2013

Maar als koeien het te warm hebben, gaan ze juist minder eten. Pensverzuring en een teruglopende melkgift zijn het mogelijke gevolg. Hittestress is bovendien niet fijn voor het dier.
http://www.levendehave.nl/kennisbank/runderen/hittestress-bij-runderen

De hoge temperaturen kunnen in het verkeer leiden tot meer agressie en daarmee tot verkeersonveilige situaties. Verkeerskundigen waarschuwen voor zogeheten 'hitte-stress', waarbij het ongemak over de hitte de bestuurder afleidt van het verkeer. Dat leidt volgens Amerikaans onderzoek tot meer ongevallen, bijvoorbeeld doordat de bestuurder van de weg raakt.
Haagsche Courant, 4 augustus 2003

Normaliter stroomt bloed in talloze adertjes door de talloze foramina vanuit het hoofd richting huid. Bij hittestress echter, die hersenweefsel zou kunnen beschadigen, keert de stroom om: onder de huid gekoeld bloed gaat via de foramina naar de hersenen.
NRC, 1995