Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 29-10-2020

2020-10-29

groene stroom

betekenis & definitie

schone stroom uit alternatieve bronnen.

duurzame elektrische stroom die is opgewekt uit alternatieve, niet-fossiele energiebronnen, of die als het ware groen is gemaakt door ter compensatie certificaten voor duurzaam opgewekte stroom te kopen; duurzame stroom; schone stroom.

Voorbeelden:
Het idee dat de consument die kiest voor groene stroom ook automatisch 'groene elektronen' ontvangt, is nog ietwat romantisch. Er is nu eenmaal geen directe lijn tussen 's lands windmolens en zonnepanelen en de milieubewuste consument.
https://www.trouw.nl/nieuws/het-verschil-tussen-groene-stroom-en-groene-elektronen~b60bd7e3/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D2ahUKEwjdyb38gb7jAhUEJ1AKHU88D3MQFjAAegQIBBAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.trouw.nl%252Fnieuws%252Fhet-verschil-tussen-groene-stroom-en-groene-elektronen%7Eb60bd7e3%252F%26usg%3DAOvVaw3B2g75RyObrfHdi_HcK_1V, juni 2006

Het gebruik van duurzame energiebronnen wordt op diverse manieren gestimuleerd. Het tarief van de ecotaks loopt op met het gebruik. Groene en lichtgroene stroom blijven vrij van een ecotaks.
http://www.e-stem.nl/, 2001

Woordvoerders van het ministerie en de energiebedrijven zouden volgens de krant erkennen dat zij hebben afgesproken om 'groene' stroom niet veel goedkoper aan te bieden dan 'grijze' stroom om ervoor te zorgen dat de ecotaks niet in gevaar komt.
http://www.greenprices.com/nl/greengen.asp

De groene stroom was grijs. Groene stroom leverde energiebedrijven een jaar of zeven, acht geleden klanten en belastingvoordeel op. Maar veel van die stroom wás helemaal niet groen, blijkt nu. [...]. De fiscus ontdekte dat de energiebedrijven het groeiend aantal groenestroomklanten niet alleen groene stroom uit het buitenland hadden geleverd, maar ook stroom die helemaal niet groen was.
https://www.nrc.nl/nieuws/2008/10/23/de-groene-stroom-was-grijs-11627613-a649883, 23 oktober 2008

Minister Wijers van Economische Zaken wil het aandeel van duurzame energie opvoeren van 1 procent nu tot 10 procent in 2020. [...]. Wijers noemde een aantal mogelijkheden, zoals een hogere vergoeding die de elektriciteitsproducenten zouden moeten betalen aan de opwekkers van duurzame stroom. Een andere mogelijkheid is een lagere btw voor duurzame energie en 'groene' stroom.
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22duurzame+stroom%22&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=ABCDDD%3A010870984%3Ampeg21%3Aa0145&resultsidentifier=ABCDDD%3A010870984%3Ampeg21%3Aa0145, 3 november 1995

De distributiebedrijven moeten een flink deel van de groene stroom verkopen als reguliere stroom.
de Volkskrant, 2000

Bedrijven en fabrieken zijn altijd al minder geïnteresseerd geweest in groene dan in goedkope stroom. Bovendien komt het merendeel van de groene stroom helemaal niet uit nieuwe windmolens, zonneparken of biomassa-projecten. Het is 'vergroende' grijze stroom; met certificaten van (vooral) allang bestaande buitenlandse waterkrachtcentrales die niets toevoegen aan het bestaande areaal van duurzame productie.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-nederland-een-kolenland-blijft~bb27d8d4/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D11%26ved%3D2ahUKEwjx48Dflr7jAhWE-aQKHeaMBGkQFjAKegQIARAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.volkskrant.nl%252Fnieuws-achtergrond%252Fwaarom-nederland-een-kolenland-blijft%7Ebb27d8d4%252F%26usg%3DAOvVaw0vcLqfq0cWNXMkvYQEXBIS, 27 oktober 2015